Tjänster

 

Få hjälp med redovisning, bokföring, bokslut, årsredovisning med mer.

 

Vilka tjänster inom ekonomi och finans behöver du hjälp med? Är det en redovisningsbyrå, en revisor, löneadministratör eller redovisningskonsult du behöver anlita?

Behöver du hjälp att göra eller lära dig mer om hur man gör en årsredovisning, annan redovisning, koncernredovisning, digital redovisning – eller hur man räknar löner, pensioner och försäkringar? Här är några typer av tjänster du kan får hjälp med genom att fylla i formuläret och be om offert från våra olika samarbetspartners.

 

Tjänster inom ekonomi för företag:

Bokföring

Behöver du hjälp med bokföringen? En korrekt bokföring underlättar för framtida ekonomiska beslut och kan även vara något dina investerare, kunder och inte minst Skatteberket vill ta del av. Låt en redovisningskonsult hålla koll på resultat- och balansräkningarna, verifikationer, grund- och huvudbok med mer så kan du ägna dig åt din verksamhet istället.

 

Redovisning

Redovisning är något du som företagare inte kommer undan. Redovisning behövs för allt från årsbokslutet till försäljning eller konkurs av bolaget. Hur omfattande din redovisning bör vara styrs bland annat av hur stort eller litet företaget är. Handelsbolag med minst en juridisk person som delägare ska alltid upprätta en årsredovisning. 

 

Årsredovisning

Ett bolags årsredovisning ska bestå av en förvaltningsbesättelse som ger en rättvisande bild av företagets utveckling, ställning och resultat. Den ska även innehålla en resultaträkning som är en sammanställning av årets intäkter och kostnader, samt visar årsresultatet. Det skall även finnas med en balansräkning som visar företagets finansiella ställning, samt noter som kompletterar informationen i årsredovisningen. En redovisningskonsult ser till att din årsredovining bli korrekt ihopsatt.

 

Bokslut

Efter varje räkenskapsår ska ett bolag avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet kan anitngen vara ett årsbokslut eller en årsredovisning. Hur dessa ska sättas ihop beror dels på din företagsform, dels på företagets storlek. Det finns olika regelr för aktiebolag, handelsbolag, enskiln näringsverksamhet och ekonomiska föreningar. Anlitar du en revisor eller en redovisningskonsult kan denne hjälpa dig med bokslutet!

 

Rådgivning

Ibland kanske du vill sköta företagets ekonomi själv, men behöver lite hjälp på vägen för att komma igång – eller för att effektivisera hur du arbetar idag. Det kommer hela tiden nya regler och riktlinjer kring företagsekonomi och redovisning, och en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå har garanterat koll på alla sådana nyheter. De kan även rådge dig kring tekniska uppgraderingar som dykt upp på marknaden, och som kan göra det lättare för dig att hålla koll på dina finanser.

 

Deklaration

Att veta vad som ska vara med i deklarationen till Skatteverket varje år är en djungel i sig. Det finns dock sätt att göra inkomstdeklarationen enklare – låt en erfaren redovisningskonsult visa dig hur!

 

Skatt

Behöver du hjälp att räkna ut din skatt? En revisor eller redovisningskonsult kan hjälpa dig göra korrekta beräkningar. Även om du betalar inkomstskatt varje månad är det först efter att du skickat in din inkomstdeklaration som du kan få ett slutgiltigt skattebesked. 

 

Ekonomisk förvaltning BRF

Även en ekonomisk förening är bokföringsskyldig och ska därmed följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normgivning. Det innebär bland annat:

Därför kan även en ekonomisk föreining samt bostadsrättsföreningar behöva anlita en redovisningsbyrå, redovisningskonsult eller revisor för de bitar som rör ekonomi och finans.

 

© 2024 Ekonomista.se. Alla rättigheter förbehållna.